Výstava klubu kaktusárov  Spišská Nová Ves v roku 2009
 
Z roka na rok stúpajú nároky na úroveň našej výstavy. Kladieme si stále vyššie ciele, veď od prvej obnovenej výstavy nášho klubu v roku 2004 sme prešli náročnú cestu. Stabilizovalo sa zdravé jadro ozajstných záujemcov o pestovanie sukulentných rastlín a bonsajov, aj keď nie je veľmi početné. Zdokonalili sme sa ako pestovatelia, veď naše zbierky sú bezo sporu kvalitnejšie a rozsiahlejšie ako v  čase, keď sme sa prvý raz zišli s cieľom založiť občianske združenie. Prijali sme niekoľkých mladých členov, ktorí sa javia byť perfektívnymi pre budúcnosť klubu. Usporiadali sme početné spoločné, v mnohom nezabudnuteľné podujatia a zájazdy. Nadviazali sme kontakty s klubmi a pestovateľmi na Slovensku a v Českej republike. Utužil sa kolektív zanietencov, v ktorom sa trecie plochy vyskytujú iba v záujme lepšieho riešenia chodu klubu. A – napokon – zorganizovali sme niekoľko krásnych výstav. Tú poslednú v dňoch 9. až 12.7.2009 v osvedčených priestoroch Domu Matice slovenskej na Zimnej ulici č.68 v Spišskej Novej Vsi.
 
Zdá sa ale, že v úvode spomenuté rok čo rok stúpajúce nároky na úroveň prezentácie nášho úsilia sprevádzajú aj stále sa zväčšujúce a množiace prekážky, ktoré je potrebné prekonávať. Entuziazmus členov naráža na rozličné administratívne polienka, cez ktoré sa je potrebné prepotkýňať k cieľu a ktoré neboli bežné v uplynulých rokoch. Slovenská spoločnosť sa zdatne zúradničuje a úradníci používajú stále zdatnejšie metódy, ako skomplikovať napohľad jednoduché veci. Nevyspytateľnosť a náhle zmeny pravidiel patria do výbavy ich pôsobenia ako čoraz štandartnejšie metódy. Nech ten, čo od nich niečo chce, pochopí, kto tu rozhoduje.
 
Ale dosť v podstate málo odôvodniteľného dudrania. Svetlé stránky podujatia – našej 14.výstavy kaktusov, ostatných sukulentných rastlín a už tradičných bonsajov - totiž opäť prežiarili tieto tiene, zanechali jednoznačný dojem úspechu. Výstavu klubu sme zhodnotili ako vydarené podujatie s vysokou návštevnosťou a so značným záujmom verejnosti. Veľmi radi sme medzi sebou uvítali aj členov susedných klubov z Košíc a Púchova. Zožali sme mnohé slová chvály od laikov, ale aj, čo si obzvlášť ceníme, aj od odborníkov a priateľov kaktusárov.
 
Výstava je pre kaktusára to, čo pre roľníka žatva. Iba tu, pod prísnou kontrolou verejnosti sa môže prezentovať tým, čo zasial, či zasadil v predchádzajúcom období a ako si počínal pri pestovaní pichľavých krásavcov. Nakoľko sme sa vďaka každoročným (niekedy opakovaným) zájazdom po zbierkach na Slovensku i v Čechách mohli zoznámiť so špičkovými výsledkami kaktusárenia, vzrástlo aj naše sebavedomie pri sebahodnotení. Naša úroda v roku 2009 bola dobrá, hodná obdivných slov, ktoré vyslovili návštevníci našej výstavy. Teraz len nespyšnieť a pokračovať v nasadenom trende.
© Marián Jančura

mouseover