Klubový zákazd Južná Morava 2008

 

Čas konania:
30.5. – 1.6.2008

Účastníci:

Sedem členov Klubu kaktusárov Spišská Nová Ves a dvaja hostia:

Ako hostia: Oldrich Novák, Filip Špánik

Trasa zájazdu:

1.deň (29.5.2008) : Spišská Nová Ves – Uherské Hradiště (Bonsajcentrum) – Jalubí (Miroslav Kostelníček, záhradnícke centrum) – Uherské Hradiště (Okrasné zahradnictví) – Zlín – Nad Dolinou (Ing. Vladimír Polášek- kaktusy) – Zlín (ubytovanie),

2.deň (30.5.2008) : Kunovice (Josef Škrášek- kaktusy) – Važany nad Litavou (Miroslav Knésl s manželkou – kaktusy) – Brno (Ing. Josef Odehnal – kaktusy) - Brno (Výstava Klubu kaktusářů Brno) – Zlín (ubytovanie),

3.deň (1.6.2008): Hulín (Vladimír Hanák – Kaktuscentrum- kaktusy) – Lipová (Jiří Pešat – kaktusy) – Uherský Brod (Karel Čadek – kaktusy a sukulenty) – Spišská Nová Ves.

Scénar zájazdu

Nezištne a priateľsky vypracoval šéf spriateleného Klubu kaktusárov Košice, pán Olda Novák, ktorý má rodinné korene v Zlíne a vracia sa sem rád a často. Práve on nás na ceste sprevádzal. Scenár zájazdu bol jedinečný, ako to už býva u autorov, znalých vecí a majúcich hlboký vzťah k danej téme. Každý si mohol prísť (a aj si prišiel) na svoje. Pestrosť a hodnota navštívených zbierok, alebo pestovateľských zariadení bola jedinečná. Trasa cesty ponúkala zároveň výhľady na krásne miesta v moravskej krajine a na jedinečné pamätihodné a svetoznáme lokality (Slávkov pri Brne, Luhačovice, Uherské Hradište, baťovský Zlín…). Aj keď toto nebolo cieľom zájazdu, vnímali sme aj tieto pozoruhodnosti.

Záhradnícke centrá

Náš klub má pomerne početnú sekciu bonsajistov a scenár zájazdu počítal aj s ich potrebami. Na druhej strane aj pravoverný kaktusár a sukulentár má blízky vzťah aj k iným rastlinám a rád si pozrie, prípadne aj kúpi do svojej záhradky aj inú „zeleninu“. Prvý deň zájazdu bol venovaný práve tejto oblasti. Navštívili sme jedinečné bonsajcentrum v Uherskom Hradišti, kde sme uprostred nádhernej záhrady s jazierkom (s farebnými kaprami a kvitnúcimi leknami) mohli obdivovať rozličné druhy exotických rastlín, drevín a bonsajov. Na predaj boli starobylé bonsaje očividne východoázijskej provenciencie, ale aj rôzne iné rastlinky, záhradnícky materiál a iné potreby. Nasledovala návšteva záhradníckeho centra v Jalubí pána Miroslava Kostelníčka. Ide o veľkú plantáž na pestovanie rôznych druhov drevín, kde je možné kúpiť rôzne rarity. Posledným miestom bolo okrasné záhradníctvo na okraji Uhorského Hradišťa, ktoré poskytuje možnosť nákupu širokej palety rastlín od letničiek, trvaliek, bytových okrasných kvetov, skalničiek až po okrasné dreviny a bonsaje. Zájazdu sa napokon zúčastnil iba jeden bonsajista, aj to obojaký predseda klubu. Ostatní môžu len ľutovať.

Zbierky kaktusov

Každá bola svojrázna a každá veľmi hodnotná. Líšili sa veľkosťou – od relatívne menších (p. Škrášek) po obrovské (p. Odehnal). Spôsob pestovania, vybudované zariadenia na pestovanie, pestovateľské grify, výber rastlín… Každý z navštívených pánov to ponímal iným spôsobom a v každom jednom prípade s pozoruhodnými dosiahnutými výsledkami. Odlišná bola iba pestovateľská filozofia: od profesionálneho perfekcionalizmu až po neskrývané a nadšené koničkárenie. Nestretli sme sa s vyslovenými špecialistami na isté rody. Zdá sa, že v súčasnosti prevláda snaha o univerzalizmus – každý pestuje, čo sa mu páči, čo je blízke jeho predstave o peknej rastline. Nepostrehli sme ani v poslednej dobe módne pachtenie sa po vychytených novinkách, aj keď ani v navštívených zbierkach nechýbali v posledných rokoch popísané druhy kaktusov. Každý z kaktusárov však inklinoval k istej skupine druhov, napríklad u pána Odehnala sme pobadali náklonnosť k sulkorebúciam a gymnokalyciam, u pána Polášeka k paródiam atď.. Vo väčšine prípadov prevládala snaha presťahovať rastliny viac do prírody a dopriať im nadbytok slnka a vzduchu, no všímali sme si aj skleníky rôznych konštrukcií, rôzne stolové a pultové pareniská a iné pozoruhodné produkty kaktusárskej kreativity.

Rastliny

Najväčšie a najdokonalejšie, na úrovni špičkových botanických záhrad, sme našli v hlavnom, dokonale technicky vybavenom a klimatizovanom skleníku Kaktuscentra pána Vladimíra Hanáka v Hulíne. Aj starí vlci z nášho klubu žasli nad veľkosťou ferokaktusov, astrofyt, echinokaktusov, opuncií a rôznych cereusov. Človek len tak nevidí cefália na niekoľkometrových ceresuovitých rastlinách a obrovské, prirodzene pribúdajúce trsy očividne spokojných pichľavcov. Dokonalé je aj aranžovanie rastlín, citlivé komponovanie skupiniek kaktusov uprostred iluzórnej púštnej krajinky. Aj v ostatných zbierkach sme našli množstvo obdivuhodných exemplárov rastlín. Jedinečná bola kolekcia práve bohato kvitnúcich sulkorebúcií pána Odehnala. U pána Pešata v hornatej Lipovej sme obdivovali nádherne sfarbené a vytrnené sklerokaktusy, pediokaktusy, ancistrokaktusy a echinocereusy, kúpajúce sa v slnku a vo vetre. U manželov Knéslových sme pochopili, ako môže dostatok slnka vyfarbiť kaktusy rôznych rodov, zapamätali sme si najmä echinocereusy, turbinikarpusy, notokaktusy a astrofytá. Krásne exempláre rastlín sme videli aj u pánov Škráška, Poláška i pána Čadka.

Brnianska výstava

Chvíľku sme hľadali vchod do výstavných priestorov. Usporiadatelia nás okrem toho prekvapili lacným kolektívnym vstupným, my sme sa im revanšovali bohatým nákupom rastliniek v malej, ale o to bohatšie zásobenej predajni prebytkov. Výstava mala už tradične skvelú úroveň s pestrým zastúpením rozličných druhov kaktusov, ale aj iných sukulentných rastlín. Vyspelé špičkovo pestované rastliny boli umiestnené na stoloch v podobe esteticky inšpiratívnej inštalácie: kvetináče utopené v jemnom štrku predelenom drobnými cestičkami vyloženými úlomkami sivej bridlice. Vzniká tak zaujímavo štruktúrovaná iluzórna krajinka osadená nádhernými, najmä kvitnúcimi kaktusmi. Brniansky klub patrí medzi najstaršie, najväčšie a aj najvyspelejšie záujmové združenia v Českej republike, výstava je dôstojnou prezentáciou tejto pozície.

Počasie a podobné peripétie

Počasiu nerozkážeš. Osud nám štedro nadelil slnko a horúčavu. V prípade dovolenky nič lepšie by nás nemohlo postihnúť. My sme však sedeli v autách a premiestňovali sa z východného Slovenska na Moravu, potom po rôznych kútoch pôvabnej moravskej krajiny a napokon späť na Slovensko. Temer celý čas sa nad nami nezľutoval ani malý mráčik. Situáciu naviac skomplikovala uzávierka cesty na Brno a nutnosť zložitých obchádzok. Napriek tomu, vybavení fľašami s minerálkou a odhodlaní dodržiavať pitný režim sme znášali útrapy cestovania dobre, posilňovaní a osviežovaní zážitkami z navštívených zbierok. Správny kaktusár je zvyknutý na nejakých pár stupňov naviac z vlastného skleníka a neremce pri prvom náznaku sťažených podmienok. Najmä ak sa mu podarí kúpiť (či vyžobrať) nejakú vzácnosť, ktorá jedinečným spôsobom doplní jeho zbierku. Druhým problémom bola malá litráž batožinových priestorov našich áut, keď osobné veci a batohy sa dostávali do čoraz konfliktnejších priestorových vzťahov s pribúdajúcimi nákupmi. Aj tu sa prejavili skúsenosti kaktusárov, ktorí dokážu do úplne plného skleníka, kde už neprepadne ani špendlík, umiestniť ďalších dvadsať kaktusov záhadnými reorganizáciami a posunmi kvetináčov. Všetko sa napokon zmestilo, všetko sme šťastne previezli a doviezli. Ešteže sme neuskutočnili pôvodný zámer kúpiť za klubové peniaze dvadsať červenolistých javorových bonsajov v neuveriteľne výhodnej akciovej ponuke bonsajcentra v Uhorskom Hradišti. V tomto prípade by nám už nepomohol ani biblický zázrak.

Ľudia

Nad všetky zážitky z videnej krásy čnie dojem z ľudí, s ktorými sme mali česť sa stretnúť. Moraváci sú neobyčajne milí, priateľskí a pohostinní ľudia. Táto panslovanská vlastnosť nás okamžite zblížila a prekonala akékoľvek (po Schengene aj tak už zrušené) hranice medzi ľuďmi rôznych národov. Cítili sme sa naozaj ako doma: či už v nádhernej záhrade pána Poláška pri jeho brilantných fotografiách a rozprávaní o zážitkoch z ciest, alebo pri skvelom zákusku pani Pešatovej v Lipovej (schválne vybrané okamžiky z množstva ďalších prejavov pohostinnosti).

Poďakovania

Nič iné nemôže ukončiť túto minireportáž. Veď nebyť osobnej angažovanosti, nezištnosti a obetavosti pána Nováka by sme nemohli zorganizovať tento zájazd. Poskytol nám ubytovanie v rodinnej chate v Zlíne, kde napriek stiesneným podmienkam sme mali k dispozícii hygienické zariadenia a mohli sme zregenerovať sily. Pán Novák zájazd dopredu organizačne zabezpečil a obetavo nás sprevádzal po zbierkach. Poďakovanie patrí aj všetkým navštíveným kaktusárom za čas, ktorý nám obetovali a za pohostinnosť a priateľskú atmosféru, ktoré nám poskytli. Až sa niektorí z nich rozhodnú zavítať do kraja pod Tatrami, radi ich privítame a budeme sa snažiť im oplatiť podobným spôsobom.


mouseover