Kaktusy na Spiši


Kaktusárenie na Spiši má ako vzácny kaktus svoju večne vitálnu a nezdolateľnú podnož. Dodávam, železničiarsku podnož. Skupina nadšencov - zberateľov a pestovateľov kaktusov našla vďaka spoločnej záľube cestu k sebe v roku 1985, pričom prevažná časť kaktusárov sa grupovala z radov zamestnancov spišsskonovoveského rušňového depa. Odborová železničiarská organizácia umožnila členom klubu kaktusárov nájsť si zázemie v Uzlovom klube železničiarov v Spišskej Novej Vsi. Tu sa usporiadavali schôdze a organizovali spoločné stretnutia s prednáškami renomovaných pestovateľov a znalcov problematiky. Medzi obľúbené aktivity patrili zájazdy do významných zbierok na Slovensku i v Čechách. Už v roku 1986 usporiadal klub spiššských kaktusárov prvú spoločnú, neobyčajne hojne navštívenú výstavu. Založila sa tým tradícia každoročne organizovaných klubových výstav, patriacich ku tradičným podujatiam v Spišskej Novej Vsi na prelome jari a leta.

Výstavy sa uskutočňovali do roku , po ktorom doľahla na miestny klub prechodná kríza. Ustala schôdzková a klubová činnosť, prestali výstavy. Starí kmeňoví členovia klubu príčiny tohoto stavu nevedia racionálne zdôvodniť. Kaktusári sa naďalej navzájom neformálne stretali vo svojich zbierkach, ale nedokázali sa nanovo zorganizovať pri spoločných podujatiach.

Renesanciu organizovaného kaktusárenia na Spiši priniesol rok 2005. Na podnet viacerých záujemcov z radov starých členov, ale aj nových, doposiaľ divokých kaktusárov (môjho typu), ktorí zatúžili po organizačnom scivilizovaní, na zakladajúcej schôdzi 17. 2. 2005 deklarovali svoju vôľu založiť občianske združenie pod názvom Klub kaktusárov Spišská Nová Ves a poverili zvolený výbor vypracovaním stanov a príslušných žiadostí o legalizáciu združenia. Za predsedu výkonného výboru zvolili pána Milana Štraucha zo Smižian, pestovateľa kaktusov, známeho na celom Slovensku i v Čechách, člena výboru Spoločnosti českých a slovenských pestovateľov kaktusov a sukulentov. Primárnym cieľom združenia je združovať na báze dobrovoľnosti záujemcov o štúdium a pestovanie sukulentných rastlín, najmä kaktusov, ako aj bonsajov a inej exotickej flóry. Členovia si budú môcť navzájom odovzdávať skúsenosti z pestovateľskej praxe a vymieňať pestovateľské prebytky. Ďalším z cieľov združenia je poskytnúť svojim členom možnosť rozvoja teoretických vedomostí zapožičaním študijných materiálov. Združenie bude propagovať predmet svojej záľuby formou usporiadania spoločných výstav, ale aj formou prednášok a verejných prezentácií.

Občianske združenie vzniklo potvrdením registrácie občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR dňa 1.4.2005 pod číslom VVS/1-900/90-25889. Na žiadosť združenia pridelil Štatistický úrad SR - Krajská správa v Košiciach OZ KK Spišská Nová Ves identifikačné číslo (IČO).

Nezdolateľná podnož korení v drsnom spišskom substráte už 21 rokov. Dnes už zhybridizovala - okrem železničiarov ju obohatili gény iných profesií. V poslednom čase obrástla novými odnožami a má sa čulo k životu. V roku 2005 sme pri príležitosti 20. výročia organizovanej činnosti usporiadali viac ako vydarenú jubilejnú 10. spoločnú výstavu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 15. až 19. júna 2005 v priestoroch Kultúrneho domu v Smižanoch. Vďaka náboru nových členov sa pôvodná základňa 10 členov rozrástla na neuveriteľných 27 prihlásených nadšencov. Značnú časť členstva tvorí mládež vo veku do 15 rokov, alebo tesne nad touto hranicou (8). V klube sa grupujú obyvatelia Spišskej Novej Vsi (spolu 9 členov), Smižian (tam sa nákaza najviac prejavila - 11 členov), po jednom sú zastúpené okolité obce a mestečká Levoča, Krompachy, Harichovce, Hrabušice, Betlanovce a Hnilčík. Jeden člen sa k nám prihlásil zo susedného Popradu. V klube je 6 žien a dievčat a 21 mužov a dorastencov. Členovia sa vrstvia na starých skúsených kozákov, členov so stredne dlhým obdobím posadnutosti a mladých nadšencov, z ktorých snáď vyrastú po čase tí prví spomínaní. Osobitnú sektu v rámci klubu tvoria bonsajisti s ich orientálnou deviáciou (je ich spolu s obojživelným predsedom 5).

Rok 2005 sme na výročnej členskej schôdzi (25.1.2006) zhodnotili ako vydarený. Obzvlášť cenené (okrem už spomínanej klubovej výstavy) boli klubové zájazdy do zbierok kaktusárov a bonsajistov na východnom Slovensku a na Liptove. Nasledujúci rok 2006 nás napĺňa chuťou pokračovať v klubových aktivitách podľa schváleného plánu činnosti a udržať v našej pospolitosti duch vitálnej činorodosti a priateľskej súdržnosti.

Podobnú atmosféru želáme aj všetkým priateľom kaktusárom na Slovensku.

Ing. Jančura


mouseover