Krížom - krážom južným Slovenskom (Reportáž o ceste za kaktusmi a kaktusármi)

 

Vybrali sa raz spišskí kaktusári na cestu. Nebola prvá, ani posledná. Za ostatné roky prebrázdili za kaktusmi a kaktusármi východné i stredné Slovensko, navštívili kaktusársky Eden na Ostravsku… Videli všeličo pichľavé i nepichľavé, spriatelili sa (alebo aspoň nadviazali známosť) so zanietenými ľuďmi rôzneho povolania, rôzneho veku, no vždy rovnakej krvnej skupiny. Do cestopisného inventára nadšencov zo Spiša sa však ešte všeličo zmestí. V lete roku 2007 tam pribudla dvojdňová cesta po západnom a južnom Slovensku.

V čierno-čierne, veľmi včasné ráno v prvý augustový deň sa rozospatí, nabalení proviantom a plní netrpezlivého očakávania zhromaždili v Smižanoch pred domom šéfa klubu a naložili sa do mikrobusu, v ktorom už v toto leto absolvovali výlet do Ostravy. Cesta ubiehala rýchlo. V Liptovskom Mikuláši pribrali člena spriateleného vrútockého klubu. Z driemot, prípadne zanietených pestovateľských debát, ich prebudil až okraj Trnavy. Prvý deň zájazdu bol totiž venovaný tradičnému trnavskému sympóziu.

Toto podujatie sú kompetentní hodnotiť iní. Členom Klubu kaktusárov Spišská Nová Ves sa podujatie páčilo výberom prednášateľov i prednášok, odbornou náplňou ich príspevkov i kamarátskou atmosférou. Na svoje si prišli i počas burzy, organizovanej pod holým nebom.

Ráno nasledujúci deň sa vybrali na vopred dohodnuté návštevy. Prvou bola exkurzia u podpredsedu trnavského klubu Blažeja Strašiftáka v blízkom Cíferi. Na miestnom námestíčku s kostolom, kde práve začínala omša, ich privítal domáci pán a zaviedol do svojho kráľovstvá. Vo veľkej záhrade za domom má umiestnený celý súbor pestovateľských zariadení: skleníky, ale aj pestovateľské stoly vyhotovené z kovu a prekryté v prípade nepohody umelohmotnými fóliami. Kaktusy sú vystavené celé leto slnku a vzduchu, a ak im to pestovateľ dovolí, tak aj dažďu. Vplyv týchto podmienok je badateľný na vytrnení a farebnosti. V zbierke je zastúpené pestré spoločenstvo kaktusov. V skleníku s otvorenými vetračkami a dverami dokorán sa nachádzajú mammillárie, koryfanty, stenokaktusy, thelokaktusy, astrophytá… Pod holým nebom si južné slnko užívajú nádherne vytrnené echinocereusy (za u jali najmä skupinky druhov E. lindsay, E.brandegei, E. delaetii, E.enneacanthus, E. stramineus, E. engelmanni…), ale aj lobivie, echinopsisy, ferokaktusy, thelokaktusy, gymnokalýcia atď. Z množstva krásnych rastlín bolo ťažké vybrať obzvlášť pozoruhodné exempláre. Istotne medzi nich patrí exemplárny Echinomastus unquispinus, prípadne kristáta Epithelanta micromeris…

Po tomto peknom úvode cesta pokračovala smerom na východ do Šale. Podtatranskí Spišiaci sa so záujmom rozhliadali po tunajšom plochom rovinatom kraji, tak odlišnom od ich drsných kopcov s vyššou nadmorskou výškou. V meste Šali sa dvakrát pokrútili na miestnom kruhovom objazde, kým si vybrali (správne) smer, kde nájdu na ohradenom pozemku na okraji panelákového sídliska záhradu Jána Kališa. Je to pozoruhodné miesto, akási prírodná oáza uprostred civilizácie. Okrem príjemného kútika na posedenie pri káve a kaktusárskej skalky (s opunciami a echinocereusmi) tu nájdeme veľký klasický kaktusársky skleník, preplnený zdatnými kaktusmi a inými sukulentami. Zo všetkého je tu niečo: mammillárie, ferokaktusy, koryfanty, thelokaktusy, nádherné astrophytá, rôzne cereusy a kleistokaktusy, paródie, lobivie, nádherné exempláre ariokarpusov, uebelmannii atď, atď. Vedľa skleníka stojí veľký hangárový foliovník, kde si pán Kališ množí rastlinný materiál, vysieva, pikýruje a pestuje semenáčiky. Tu sa dá vidieť aj viac nekaktusových sukulentov, najmä aloí, litopsov, adromischusov, kalanchoí a pod. Aj vonku v záhrade sú pestované sukuletné rastliny, ale aj rôzne atraktívne podivnosti subtropickej flóry (napríklad rodiaci figovník…).

Poobede po rozlúčke s príjemným pánom Kališom a jeho manželkou sa Spišiaci cez rovinaté pláne prepracovali do Čabaja-Pôtora, kde v časti Rieger sídli rodina pána Klbíka. Pestovaniu kaktusov sa s mimoriadnymi výsledkami venuje Klbík-junior, kým otec sa venuje skôr veľkej záhrade, plnej ovocných stromov a zeleniny (ale napríklad aj rodiacim kiwi). Už pri prvom pohľade od cesty zaujme vznikajúca kaktusová skalka, budovaná pred priečelím domu z obrovských travertínových blokov. Ako bude vyzerať po vysadení všetkých rastliniek a ich udomácnení sa, ukázala iná skalka podobného typu, umiestnená vo dvore pred pestovateľskými skleníkmi. Rastú na nej zdatné opuncie rôznych druhov, obsypané ružovými plodmi, ale aj statné agávy, zimuvzdorné echinocereusy, kombinované s tradičnými skalničkami a malými borovicami, či trsmi okrasnej trávy. Kaktusy sú pestované v sústave na sebe nadväzujúcich skleníkov, pričom najzadnejší obsahuje vysoké staré cereusy, oreocereusy, myrtilokaktusy, espostoje, trichocereusy a kleistokaktusy. V zbierke sú zastúpené viaceré rody kaktusov, nájdeme tu astrophytá, echinocereusy, opuncie, stenokaktusy, lophophory, epitelanty, mammillárie, melokaktusy, dominuje však zbierka ferokaktusov. Tú reprezentujú druhovo pestré, dokonale pestované, nádherne vytrnené, vyfar b ené a kvitnúce rastliny. Pestovateľ bohato vysieva a dopestováva ďalšie semenáčiky.

Po tejto nádhere človek neverí, že môže uvidieť ešte čosi podobné. Spišiakom sa to však podarilo ešte v to isté popoludnie. Museli sa presunúť východnejšie do Nových Zámkov. Tu už ich očakávala jedna z najvýraznejších osobností v kaktusárskom hnutí na Slovensku Ladislav Fabián.

Navštevovanie zbierok kaktusárov nie je len o obdivovaní výpestkov. Je to aj o získavaní skúsenosti, o individuálnom prístupe kaktusára k pestovaniu kaktusov v klimatických podmienkach, v akých žije. Pán Fabián má svojskú, praktickými výsledkami podloženiu filozofiu pestovania rastlín. Rastliny, okrem chúlostivých výnimiek, neschováva do skleníka, ale vystavuje vplyvom počasia. V jeho zbierke sa nájdu kaktusy pestované aj v klasickom skleníku, aj v presklenom priestore pod strechou, ale prevažujú kaktusy voľne umiestnené v prírode na podstavcoch a prepravkách na južnom svahu záhrady. Osobitné podmienky vytvára pre chúlostivejšie sukulenty, napríklad euphorbie. Tento prístup prináša bohaté výsledky v podobe nádherných rastlín. Zbierka je druhovo rozmanitá a pestrá, zaujali najmä nádherné melokaktusy, diskokaktusy, wiginsie, paródie, astrophytá, mammillárie…

Slnečný podvečer 2. dňa mesiaca august 2007 ukončil anabázu spišských kaktusárov krížom-krážom po juhu Slovenska. Zistili, že aj tu šikovní nadšenci zveľaďujú pozoruhodné zbierky a že slovenskí kaktusári ako celok sa majú čim popýšiť.

Marián Jančura – Milan Štrauch


mouseover