Plán činnosti OZ Klub kaktusárov Spišská Nová Ves
v roku 2016
 
21. 01.   Výročná členská schôdza o 15.30 hod. v priestoroch cirkevnej
              školy v Smižanoch
 
25.02.     Stretnutie členov klubu o 16.00 hod. v priestoroch
               cirkevnej školy v Smižanoch.
               Program : prednáška na tému Kaktusy rodu Oroya
               Pripraví a prednesie Ing. Jozef Dublan .                                         
              
17.03.    Stretnutie členov klubu o 16.00 hod. v priestoroch cirkevnej školy
              v Smižanoch.
              Program : prednáška na tému Kaudexové sukulenty
              Pripraví a prednesie  RDNr. Pramuka Silvester 
             
 
21. 04.  Stretnutie členov klubu o 16.00 hod. v priestoroch cirkevnej školy
             v Smižanoch                                                       
            Program: prednaška Mammilaria lasiacantha a blízke druhy
            Pripraví a prednesie Mgr. Vladimír Gigeľ
 
               
19. 05.  Stretnutie členov klubu o 16:00 v zbierke Milana Štraucha
             Program : príprava zájazdu  
             Pripraví, oboznámi  Ing.Marián Jančura      
 
 
Máj - Jún  Klubový zájazd  - po zbierkach v Českej republike       


26. 06. Stretnutie členov klubu v zbierke Ing.Mariána Jančuru                            v Hnilčíku spojené posedením.                                                                             Prerokovanie organizačného zabezpečenia klubovej výstavy.

             
13. - 17.7.      21. Klubová výstava  (štvrtok - nedeľa)                                                   v Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
 
                                
28. 08.  Stretnutie členov klubu o 16.00 hod. v zbierke člena klubu
             Mgr. Matúša Petáka v Granč - Petrovciach.
 
11. 09.  Stretnutie členov klubu o 16.00 hod. v zbierke člena klubu 
              Petra Bonka  v Levoči.Pripomenutie si jeho životného jubilea.
            
            September  -  jesenný zájazd
            
27. 10.  Stretnutie členov klubu o 16.00 hod. v priestoroch cirkevnej školy 
             v Smižanoch.
             Program: prednáška na tému: Rod Aztékium.
             Pripraví a prednesie Ing. Aloisa Horák.
 
17. 11.  Stretnutie členov klubu o 16.00 hod. v priestoroch cirkevnej školy
             v Smižanoch.
             Program: prednáška na tému A prečo nie aj Mammilárie   
             Pripraví a prednesie  Ing. Marián Jančura
 
6.12.     Mikulášska schôdza s pohostením o 16.00 hod. v priestoroch
             cirkevnej školy v Smižanoch aj s rodinnými príslušníkmi.
             Program : Premietanie fotografii z akcii  roka 2016.
 
január 2017  Výročná členská schôdza  v priestoroch cirkevnej
                     školy v Smižanoch

mouseover